Πολιτική Απορρήτου

Γενική επισήμανση

Η χρήση της ηλεκτρονικής σελίδας της επιχείρησής μας και των υπηρεσιών που προσφέρουμε στους επισκέπτες/χρήστες αυτής, προϋποθέτει την ρητή και ανεπιφύλακτη συμφωνία σας με την Πολιτική Απορρήτου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του παρόντος ιστοτόπου. Γι’ αυτό το λόγο σας παρακαλούμε, πριν περιηγηθείτε στην ηλεκτρονική σελίδα μας και χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες και επιλογές που παρέχονται μέσω αυτής, να αφιερώσετε τον απαραίτητο χρόνο για να αναγνώσετε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, προκειμένου να ενημερωθείτε για τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας, όταν επισκέπτεστε τον διαδικτυακό τόπο μας, πραγματοποιείτε αγορές και χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε ολικώς ή μερικώς με τα αναγραφόμενα στη παρούσα Πολιτική Απορρήτου, σας παρακαλούμε να αποχωρήσετε άμεσα από την ηλεκτρονική σελίδα μας και να μην κάνετε καμία χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της. Η δε συνέχιση της χρήσης του διαδικτυακού τόπου της επιχείρησής μας από τους επισκέπτες/χρήστες αυτού, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη εκ μέρους τους αποδοχή των όρων της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου. Σας εφιστούμε την προσοχή ότι εάν δεν έχετε συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας σας, θα πρέπει η χρήση των υπηρεσιών της ηλεκτρονικής σελίδας μας και η αγορά προϊόντων από αυτήν να γίνεται μόνο με τη συμμετοχή, άλλως με την έγκριση και συγκατάθεση των γονέων σας. Σε διαφορετική περίπτωση σας παρακαλούμε να αποχωρήσετε άμεσα από την ηλεκτρονική σελίδα μας και να μην κάνετε καμία χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της. Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, όπως και για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της επιχείρησής μας στη διεύθυνση: …………………….., Τ.Κ. ………… ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ………………….

Η έννοια των προσωπικών δεδομένων και η επεξεργασία τους.

«Προσωπικό δεδομένο» αποτελεί κάθε πληροφορία σχετικά με κάποιο φυσικό πρόσωπο, όπως το όνομα και το επώνυμό του, ο αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου του, ο Α.Φ.Μ., η ταχυδρομική διεύθυνση ή ηλεκτρονική διεύθυνσή του, το τηλέφωνο επικοινωνίας του κλπ., που προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητα του φυσικού προσώπου και να το εξατομικεύσουν. «Επεξεργασία δεδομένων» αποτελεί κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.


Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας, προστασία και ασφάλειά τους.

Σας ενημερώνουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα σας είναι προσβάσιμα μόνο στο προσωπικό και στους κατά περίπτωση αρμόδιους για την εξυπηρέτησή σας συνεργάτες της επιχείρησής μας, θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στο βαθμό που είναι άκρως απαραίτητο και μόνο για τον σκοπό που κάθε φορά απαιτείται προς ολοκλήρωση της εκάστοτε αναγκαίας ενέργειας για την εξυπηρέτησή σας και πάντα σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο. Μετ’ επιτάσεως σας βεβαιώνουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα σας και οποιαδήποτε σχετική με αυτά πληροφορία δεν θα αποκαλυφθούν, πωληθούν, ενοικιαστούν, εκχωρηθούν, διανεμηθούν, δημοσιοποιηθούν ή γνωστοποιηθούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε τρίτα πρόσωπα και για σκοπούς που δεν σχετίζονται με τη χρήση της ηλεκτρονικής σελίδας της επιχείρησής μας. Επιπλέον, η επιχείρησή μας λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας και ασφάλειας των δεδομένων και πληροφοριών των επισκεπτών/χρηστών του διαδικτυακού τόπου μας και την αποτροπή κάθε επιχειρούμενης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, υποκλοπής, καταστροφής ή αλλοίωσης των άνω δεδομένων, για τη προστασία των οποίων χρησιμοποιούμε το σύστημα κρυπτογράφησης SSL.

Ποια Δεδομένα σας συλλέγουμε

Τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι μόνο τα απολύτως απαραίτητα για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται. Αυτά τα Δεδομένα περιλαμβάνουν τα εξής:
α) όνομα χρήστη (username), κωδικός πρόσβασης (login password) και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) για την εγγραφή σας στην ηλεκτρονική σελίδα μας. Προαιρετικά (εφόσον επιλέξετε να τα συμπληρώσετε στη σχετική φόρμα εγγραφής): όνομα και επώνυμο, φύλλο, ηλικία ή ημερομηνία γέννησης, τόπος κατοικίας, ταχυδρομική διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας.
β) το όνομα και το επώνυμό σας, τα στοιχεία αποστολής (διεύθυνση παραλαβής), τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο επικοινωνίας και ηλεκτρονική διεύθυνση) και τα φορολογικά στοιχεία σας (Α.Φ.Μ., ΔΟΥ) για τη πραγματοποίηση των αγορών σας, την εκτέλεση των παραγγελιών σας και την έκδοση των νομίμων φορολογικών παραστατικών.
γ) στοιχεία των συναλλαγών σας με την επιχείρησή μας, είτε μέσω του φυσικού είτε μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός μας και δη ιστορικό αγορών, πληρωμών και πληροφορίες παράδοσης των προϊόντων που έχετε αγοράσει, προτιμήσεις αγορών σας ώστε να σας υποβάλλουμε τις ανάλογες προσφορές, στοιχεία επισκεψιμότητας της ηλεκτρονικής σελίδας μας, κριτικές και αξιολογήσεις των προϊόντων από τους επισκέπτες/ χρήστες του διαδικτυακού τόπου μας.
Σημειώνεται ότι στην ιστοσελίδα μας δεν αποθηκεύονται τα δεδομένα των πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών, τα οποία πληκτρολογείτε κατά την πραγματοποίηση των αγορών σας.
δ) το όνομα και το επώνυμό σας, τα στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας και ηλεκτρονική διεύθυνση) και τα φορολογικά στοιχεία σας (Α.Φ.Μ., ΔΟΥ) για την επικοινωνία μας και τη παροχή απαντήσεων – επεξηγήσεων επί ερωτήσεων, παραπόνων και κάθε φύσης προβλημάτων, καθώς και για την εγγραφή σας σε newsletter.


Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα σας και τις πληροφορίες που μας δίνετε

Διατηρούμε τα δεδομένα και πληροφορίες σας μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν, ενώ θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας εφόσον τερματίσετε το λογαριασμό σας. Σε κάθε περίπτωση θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε ετών, οπότε και θα ζητήσουμε εκ νέου τη συγκατάθεσή σας για τη διατήρησή τους, πλην των στοιχείων που η διατήρησή τους είναι αναγκαία για φορολογικούς σκοπούς σε σχέση με τις αγορές που έχετε πραγματοποιήσει, καθώς και των στοιχείων που ενδεχομένως θα αφορούν αμφισβητήσεις και διενέξεις σε σχέση με αγορές που έχετε πραγματοποιήσει και κάθε είδους συναλλαγές για τις οποίες υπάρχει αμφιβολία.


Ενημέρωση για τα δικαιώματά σας

Τα δικαιώματα που μπορείτε να ασκήσετε σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, μέσω της αντίστοιχης εφαρμογής της ηλεκτρονικής σελίδας μας, είναι τα εξής:
i) Δικαίωμα πρόσβασης, που σημαίνει ότι δικαιούστε να έχετε ενημέρωση για το ποια δεδομένα σας έχουμε επεξεργαστεί και αποθηκεύσει και να έχετε πρόσβαση σε αυτά.
ii) Δικαίωμα διόρθωσης, που σημαίνει ότι δικαιούστε να μας υποδείξετε οποιοδήποτε λάθος διαπιστώσετε ότι υπάρχει σε κάποιο από τα στοιχεία ή δεδομένα σας και να αιτηθείτε να διορθώσουμε την αντίστοιχη εσφαλμένη ή ανακριβή καταχώριση δεδομένων σας.
iii) Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης και διαγραφής/λήθης, που σημαίνει ότι δικαιούστε είτε να μας δηλώσετε ότι ανακαλείτε την συναίνεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας, είτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας, όπως και είμαστε υποχρεωμένοι να πράξουμε, εκτός εάν η διατήρησή τους είναι απαραίτητη για νομικούς ή φορολογικούς σκοπούς ή εάν έχουν ανακύψει έριδες και αμφισβητήσεις σε σχέση με συναλλαγές που έχετε πραγματοποιήσει.
iv) Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας, που σημαίνει ότι δικαιούστε να μας ζητήσετε είτε να παραχωρήσουμε σε εσάς, είτε να μεταφέρουμε σε κάποιον άλλο οργανισμό τα στοιχεία και δεδομένα που τηρούμε για εσάς.
v) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, που σημαίνει ότι δικαιούστε να μας ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, οπότε θα είμαστε υποχρεωμένοι να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων για το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί προς εξέταση των όποιων αντιρρήσεών σας. Εξαίρεση αποτελούν τα δεδομένα που η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη για νομικούς ή φορολογικούς σκοπούς ή εάν έχουν ανακύψει έριδες και αμφισβητήσεις σε σχέση με συναλλαγές που έχετε πραγματοποιήσει.
vi) Δικαίωμα εναντίωσης, που σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να δηλώσετε την αντίθεση και εναντίωσή σας στη συνέχιση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, οπότε είμαστε υποχρεωμένοι να σταματήσουμε την επεξεργασία, εκτός των δεδομένων που είναι απαραίτητα για νομικούς ή φορολογικούς σκοπούς ή έχουν ανακύψει έριδες και αμφισβητήσεις σε σχέση με συναλλαγές που έχετε πραγματοποιήσει.
vii) Δικαίωμα παύσης λήψης ενημερώσεων και newsletter, που σημαίνει ότι δικαιούστε να μας ζητήσετε να σταματήσουμε να σας αποστέλλουμε μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) με προσφορές και ενημερώσεις προϊόντων.
Διευκρινίζεται ότι οποιοδήποτε αίτημα υποβάλλεται σε σχέση με τα παραπάνω δικαιώματά σας θα εξετάζεται, αξιολογείται, εγκρίνεται ή απορρίπτεται από την επιχείρησή μας εντός ενός (1) μηνός από την ημέρα υποβολής του. Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος, θα σας ενημερώνουμε για τους λόγους απόρριψης. Ωστόσο, η επιχείρησή μας έχει το δικαίωμα να απορρίπτει αιτήματα τα οποία τυγχάνουν καταφανώς αβάσιμα, καταχρηστικά ή επαναλαμβανόμενα. Σε κάθε περίπτωση έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της επιχείρησής μας ή στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εάν πιστεύετε ότι έχουμε παραβιάσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματά σας, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.


Ενημέρωση σχετικά με τα cookies

Τι σημαίνει «cookies»

Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων, που περιέχουν πληροφορίες σε μορφή κειμένου και τα οποία αποθηκεύει μια ιστοσελίδα στο πρόγραμμα πλοήγησης του υπολογιστή ή της κινητής συσκευή σας, όταν τον επισκέπτεστε, είτε προσωρινά, είτε για μεγαλύτερο διάστημα. Τα cookies επιτρέπουν στον διαδικτυακό τόπο τον οποίο κάθε φορά επισκέπτεστε να αντλεί ανώνυμες πληροφορίες από το πρόγραμμα πλοήγησης που χρησιμοποιείτε και υπηρετούν διάφορες σκοπιμότητες, όπως να σας διακρίνουν από τους υπόλοιπους επισκέπτες/χρήστες της ηλεκτρονικής σελίδας μας, να θυμούνται τις προτιμήσεις σας και να βελτιώνουν την χρηστικότητα και λειτουργικότητα του ιστοτόπου της επιχείρησής μας.