Όροι και Προϋποθέσεις

Εισαγωγή

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα μας, η οποία αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα πωλήσεως προϊόντων μέσω διαδικτύου και σύναψης συμβάσεων από απόσταση της επιχείρησης ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΙΖΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ, διεύθυνση Ερμου 18, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54624 , ΑΦΜ 025430700,  ΔΟΥ A’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Παρακάτω εκτίθενται οι όροι που διέπουν την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και των προσφερόμενων υπηρεσιών, ως επίσης τις καταρτιζόμενες μέσω αυτής παραγγελίες και συμβάσεις και οι οποίοι υπερισχύουν κάθε αντίθετης προφορικής ή σιωπηρής συμφωνίας μεταξύ της επιχείρησης μας και των επισκεπτών/χρηστών του διαδικτυακού τόπου μας. Σας παρακαλούμε ευγενικά εάν διαφωνείτε ολικώς ή μερικώς με οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους, να αποχωρήσετε άμεσα από την ηλεκτρονική σελίδα μας και να μην κάνετε καμία χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της. Σε κάθε περίπτωση η συνέχιση της χρήσης της ηλεκτρονικής σελίδας μας αποτελεί τεκμήριο ότι οι επισκέπτες/χρήστες αυτής συμφωνούν και αποδέχονται όλους τους εδώ εκτιθέμενους όρους χρήσης, ενώ κάθε άλλη συμφωνία που αντιβαίνει σε αυτούς είναι άκυρη και ανίσχυρη.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας, καθώς και του ηλεκτρονικού καταστήματος πώλησης προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του σήματος, του λογοτύπου, των κειμένων, φωτογραφιών, σχεδίων, εικόνων, γραφιστικών απεικονίσεων και περιγραφών προϊόντων αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησής μας και προστατεύεται σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, εξαιρουμένων μόνο των περιπτώσεων που ρητά αναφέρεται ότι αποτελούν πνευματικά δικαιώματα τρίτων. Ως εκ τούτου απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταφόρτωση, διανομή, εκμετάλλευση και εν γένει χρήση μέρους ή ολόκληρου του περιεχομένου της εν λόγω ηλεκτρονικής σελίδας χωρίς τη προηγούμενη έγγραφη άδεια και συγκατάθεση της επιχείρησής μας, όπως αυτή εκπροσωπείται νόμιμα.

Αγορά – παραγγελία προϊόντων

Η αγορά και παραγγελία προϊόντων από το ηλεκτρονικό κατάστημα της επιχείρησής μας επιτρέπεται μόνο σε πελάτες (καταναλωτές) που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση. Για την σύναψη ηλεκτρονικής παραγγελίας, απαιτείται η προηγούμενη εγγραφή του επισκέπτη/ χρήστη στην ηλεκτρονική σελίδα της επιχείρησής μας που πραγματοποιείται μέσω της συμπλήρωσης της σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής, στην οποία ο  επισκέπτης/χρήστης καλείται να καταχωρίσει το ονοματεπώνυμό του και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου ενώ ορίζει και τον προσωπικό του κωδικό πρόσβασης στην ιστοσελίδα. Ακολούθως, θα αποσταλεί από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα στην άνω δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του επισκέπτη/χρήστη σχετικό μήνυμα με το οποίο θα επιβεβαιώνεται η εγγραφή του.     Ο επισκέπτης/χρήστης, προκειμένου να πραγματοποιήσει παραγγελία θα πρέπει να συμπληρώσει στην αντίστοιχη φόρμα τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύναψη της σύμβασης. Εν συνεχεία έχει τη δυνατότητα επιλογής από τον κατάλογο προϊόντων του ηλεκτρονικού καταστήματός μας του αντίστοιχου προϊόντος που επιθυμεί να αγοράσει και να το προσθέσει στο καλάθι αγορών του. Μετά την επιλογή των προϊόντων, ο επισκέπτης/χρήστης καταχωρεί τον τρόπο επιθυμητό τρόπο πληρωμής, τα στοιχεία αποστολής, τα στοιχεία τιμολόγησης και την διεύθυνση αποστολής. Στο σημείο αυτό σας παρακαλούμε όπως ελέγξετε επισταμένως την ορθότητα των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί πριν προχωρήσετε στην οριστικοποίηση της παραγγελίας σας. Η οριστικοποίηση – ολοκλήρωση της παραγγελίας πραγματοποιείται με την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης της ιστοσελίδας μας και του ηλεκτρονικού καταστήματός μας από τον πελάτη και την οριστική υποβολή της παραγγελίας. Μέχρι τη στιγμή οριστικής υποβολής της παραγγελίας, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να την ακυρώσει σε οποιοδήποτε στάδιο και να μην προβεί σε αυτή. Μετά δε την οριστική υποβολή της παραγγελίας ο πελάτης δεν έχει το δικαίωμα ακύρωσης αυτής, παρά μόνο το δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στη συνέχεια του παρόντος. Επίσης μετά την οριστική υποβολή της παραγγελίας ο πελάτης λαμβάνει στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την οποία έχει δηλώσει αντίγραφο του δελτίου της παραγγελίας, στο οποίο αναγράφεται η επωνυμία και τα στοιχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας της επιχείρησης μας, η σύντομη περιγραφή του προϊόντος που έχει επιλέξει ο πελάτης, η τιμή αυτού, το κόστος των μεταφορικών εξόδων, ο τρόπος πληρωμής και παράδοσης του προϊόντος, ο κωδικός παραγγελίας ώστε να είχε ευχερής η παρακολούθηση της εξέλιξής της, ως επίσης οι όροι και ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης και σε χωριστό έντυπο υπόδειγμα της δήλωσης υπαναχώρησης.

Τρόποι πληρωμής και παράδοσης προϊόντων

Οι τρόποι εξόφλησης της αξίας των προϊόντων που περιλαμβάνονται στην εκάστοτε παραγγελία σας είναι οι ακόλουθοι: α) Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της επιχείρησής μας. Σε αυτή τη περίπτωση ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να καταθέσει το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στην αξία των προϊόντων που έχει παραγγείλει (μετά του αναλογούντος ΦΠΑ) σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η επιχείρησή μας, είτε ηλεκτρονικά (μέσω της χρήσης εφαρμογής e-banking), είτε με φυσική κατάθεση ή τραπεζική μεταφορά από κάποιο υποκατάστημα της αντίστοιχης τράπεζας. β)  Με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα. Σε αυτή τη περίπτωση η συναλλαγή που θα πραγματοποιηθεί μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της επιχείρησής μας θα εμφανίζεται στον λογαριασμό της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας του χρήστη με την αιτιολογία «………………..». Εάν τυχόν αποδειχθεί ότι έχει γίνει δόλια ή παράνομη χρήση της χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας τρίτου χωρίς δική του υπαιτιότητα ή ρητή συναίνεσή του, η εν λόγω συναλλαγή και η αντίστοιχη χρέωση θα μπορεί να ακυρωθεί μόνο κατόπιν διενέργειας της προβλεπόμενης τραπεζικής διαδικασίας, ήτοι κατόπιν καταγγελίας στη Τράπεζα η οποία θα διερευνήσει το καταγγελλόμενο περιστατικό και θα καταλήξει στο αντίστοιχο πόρισμα. Σημειώνεται επίσης ότι όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται με χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών συναλλαγών της Τράπεζας Eurobank. Η επιχείρηση μας μπορεί να αποστείλει τα πωλούμενα απ’ αυτήν προϊόντα μόνο με εταιρεία ταχυμεταφορών (courier) και σε οποιοδήποτε τόπο ζητήσει ο πελάτης με βάση την αναγραφόμενη διεύθυνση αποστολής στην σχετική φόρμα παραγγελίας. Οι παραδόσεις εντός Ελλάδας θα γίνονται μέσω της εταιρείας “ΕΛΤΑ Courier”, το αργότερο εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από την ημέρα οριστικής υποβολής της παραγγελίας, εκτός εάν πρόκειται για προϊόντα μη ετοιμοπαράδοτα οπότε ο χρόνος παράδοσης θα καθορίζεται κατόπιν συνεννόησης με την επιχείρησή μας και αναλόγως του χρόνου που απαιτείται για τη παρασκευή των προϊόντων, ενώ το κόστος των μεταφορικών θα ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων (4) ευρώ για κάθε παραγγελία, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι παραδόσεις εκτός Ελλάδας θα γίνονται μέσω της εταιρείας “DHL”, το αργότερο εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών από την ημέρα οριστικής υποβολής της παραγγελίας, εκτός εάν πρόκειται για προϊόντα μη ετοιμοπαράδοτα οπότε ο χρόνος παράδοσης θα καθορίζεται κατόπιν συνεννόησης με την επιχείρησή μας και αναλόγως του χρόνου που απαιτείται για τη παρασκευή των προϊόντων, ενώ το  ακριβές κόστος των μεταφορικών εξαρτάται από το συνολικό βάρος της παραγγελίας, τη χώρα και τη πόλη προορισμού και σε κάθε περίπτωση θα εμφανίζεται αυτόματα στο καλάθι αγορών πριν την οριστικοποίηση της παραγγελίας. Η επιχείρησή μας δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις στην εκτέλεση και παράδοση των παραγγελιών που οφείλονται σε γεγονότα ανωτέρας βίας ή τυχηρά, καθώς και σε γεγονότα για τα οποία δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί υπαιτιότητα της εταιρείας μας, οπότε σε τέτοια περίπτωση ο χρόνος εκτέλεσης και παράδοσης της αντίστοιχης παραγγελίας θα παρατείνεται για ίσο χρονικό διάστημα με αυτό που θα διαρκέσουν τα άνω έκτακτα γεγονότα. Η κυριότητα των προϊόντων μεταβιβάζεται στον αγοραστή μετά την πλήρη εξόφληση του τιμήματος. Ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των προϊόντων μετατίθεται στον αγοραστή, μόλις αυτός ή οποιοδήποτε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο αποκτήσει τη φυσική κατοχή των προϊόντων.

Δικαίωμα επιστροφής/αντικατάστασης.

Σε περίπτωση που το προϊόν που παραδίδεται στον πελάτη/καταναλωτή φέρει οποιοδήποτε πραγματικό ελάττωμα ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας, τότε ο  πελάτης/καταναλωτής έχει διαζευκτικά τα εξής δικαιώματα: α)  να ζητήσει την επισκευή του προϊόντος προς διόρθωση του ελαττώματος ή αποκατάσταση της ελλείπουσας συνομολογημένης ιδιότητας, εκτός αν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες. β) να ζητήσει την αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο, το οποίο να είναι απαλλαγμένο πραγματικών ελαττωμάτων ή να φέρει τις συνομολογημένες ιδιότητες, εκτός αν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες. γ) να ζητήσει την αναλογική μείωση του τιμήματος αξίας του προϊόντος, αναλόγως του πραγματικού ελαττώματος που φέρει ή της συνομολογημένης ιδιότητας που λείπει. δ) να υπαναχωρήσει από την σύμβαση πώλησης, εκτός εάν πρόκειται για επουσιώδες ελάττωμα.

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Οι πελάτες της επιχείρησης μας (καταναλωτές) έχουν το δικαίωμα υπαναχώρησης  από τις συμβάσεις αγοράς προϊόντων που συνάπτουν με την επιχείρησή μας, εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, η οποία ξεκινάει από την ημέρα που παρέλαβαν το αντίστοιχο προϊόν. Σε αυτή τη περίπτωση, οι πελάτες υποχρεούνται να επιστρέψουν το προϊόν στην επιχείρησή μας, με δικές τους ενέργειες και δαπάνες, καθώς και με μέσο της δικής τους επιλογής εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, η οποία ξεκινάει από την ημέρα που δήλωσαν εγγράφως προς την επιχείρησή μας ότι ασκούν το σχετικό δικαίωμα υπαναχώρησης από τη συγκεκριμένη σύμβαση. Αυτονόητα το εκάστοτε προϊόν θα πρέπει να επιστρέφεται στην επιχείρησή μας στη κατάσταση στην οποία το είχε παραλάβει ο πελάτης, ήτοι αχρησιμοποίητο – άθικτο, δίχως φθορές ή ίχνη χρήσης του, μαζί με το σύνολο των συνοδευτικών του εγγράφων, και χωρίς να έχει αφαιρεθεί οποιαδήποτε ετικέτα ή σήμανση που αυτό έφερε, ώστε να είναι δυνατή η άμεση εκ νέου πώλησή του σε άλλο πελάτη της επιχείρησής μας. Ομοίως, μαζί με το προϊόν θα πρέπει να επιστραφεί υπό τους ίδιους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις και η συσκευασία του προϊόντος, επίσης άθικτη και δίχως φθορές, ώστε να είναι δυνατή η άμεση επαναχρησιμοποίησή της για τη πώληση και παράδοση του προϊόντος σε άλλο πελάτη της επιχείρησής μας. Η επιχείρηση από τη πλευρά της υποχρεούται να επιστρέψει στους πελάτες της (καταναλωτές) το σύνολο των χρημάτων που είχε λάβει για την πώληση του προϊόντος, με τον ίδιο τρόπο που τα είχε εισπράξει (κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ή στον λογαριασμό της χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας τους) εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, η οποία ξεκινάει από την ημέρα που δήλωσαν εγγράφως προς την επιχείρησή μας ότι ασκούν το σχετικό δικαίωμα υπαναχώρησης από τη συγκεκριμένη σύμβαση και επέστρεψαν το αντίστοιχο προϊόν υπό τους άνω όρους και προϋποθέσεις. Σημειώνεται ότι η επιχείρησή μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια, κλοπή, φθορά ή χειροτέρευση του πράγματος κατά την διαδικασία επιστροφής του, δηλαδή μέχρι να μεταφερθεί και επιστραφεί στην επιχείρησή μας. Σε περίπτωση δε που κάποιο προϊόν επιστραφεί με μερικές ή ολικές φθορές η καταστροφές, η επιχείρησή μας διατηρεί ακέραια τα δικαιώματά της να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας της από τον πελάτη, αναλόγως της κατάστασης στην οποία θα επιστραφούν τα προϊόντα και δη του έκτασης της φθοράς ή καταστροφής τους.

Δήλωση περιορισμού ευθύνης

Η επιχείρησή μας καταβάλλει τη μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια ώστε προϊόντα που διατίθενται προς πώληση μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός μας να εμφανίζονται  και απεικονίζονται στις σχετικές φωτογραφίες με την όσο δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια, ως επίσης οι σχετικές περιγραφές προϊόντων να είναι όσο το δυνατόν πιο πλήρεις και αναλυτικές, ώστε να παρουσιάζουν με την όσο δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία μας αποποιείται κάθε ευθύνης σε σχέση με την τυχόν εσφαλμένη, αλλοιωμένη ή μη ακριβή απεικόνιση και περιγραφή των πωλούμενων προϊόντων, ιδίως σε περίπτωση που αυτή οφείλεται σε τεχνικό σφάλμα. Λοιποί όροι του παρόντος και τροποποίησή τους Η επιχείρησή μας διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τις τιμές των προϊόντων του ηλεκτρονικού καταστήματός μας δίχως προειδοποίηση. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να τροποποιεί, μεταβάλλει, ανανεώνει ή συμπληρώνει εγγράφως τους όρους τους παρόντος δίχως καμία προειδοποίηση. Για τις συμβάσεις πώλησης που καταρτίζονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός μας ρητά συμφωνείται ως εφαρμοστέο δίκαιο το ελληνικό δίκαιο και ως αποκλειστικά αρμόδια δικαστήρια για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει από τη χρήσης της ηλεκτρονικής σελίδας μας τα δικαστήρια της πόλης της Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, η ενδεχόμενη ακυρότητα οποιουδήποτε όρου του παρόντος δεν ασκεί καμία απολύτως επίδραση στην ισχύ και εγκυρότητα των υπολοίπων εδώ προβλεπομένων όρων, που συνεχίζουν να ισχύουν αμετάβλητοι.